Piotr Wieczorek

Związki, które mają zbliżoną budowę chemiczną do hormonów (…) z tworzyw sztucznych mogą się wymywać dodatki takie jak bisfenol A, który też należy do związków endokrynnie czynnych.

Share this: