Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni wynosiła: była identyczna / była taka sama

7.
Analizy
chemiczne

17,00 

Przez pięć lat studiowałem chemię. Skończyłem uniwersytet z tytułem magistra inżyniera. Końcowe wnioski wyciągać nie na podstawie własnych domysłów, ale na bazie sprawdzonych, niezależnych i udokumentowanych wyników.

Ponieważ moje podejrzenia zaczęły się potwierdzać – postanowiłem na własną rękę je formalnie zweryfikować. Początkowo moim celem było wyeliminowanie moich przypuszczeń i hipotez. Wyniki jednak bardzo mnie zaskoczyły, bo udowodniły moje przeczucia, potwierdziły moje domysły.

ROZDZIAŁ 7

17 STRON

STRONY 59 ÷ 65

Szkoła (prze)życia

Okazało się, że kilka tygodni zajęło mi znalezienie laboratorium, które podjęłoby się takiego zlecenia. Niestety nikt ze znanych instytucji, jak na przykład Sanepid (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) nie wykonuje takich badań, bo są dość skomplikowane, a do tego dość kosztowne.

Koszt analizy to od 1.500 PLN do 1.500 EURO

* za jedno badanie, czyli jedną próbkę

Na szczęście, polecono mi kontakt z inną firmą, która ostatecznie podjęła się takich badań. Fantastycznie, że znalazłem ją w Polsce, a nie musiałem szukać poza granicami kraju.

Do analizy, w dniu 14 stycznia 2015 roku, przekazałem 40 sztuk pustych kapsułek (do analizy niezbędna była określona ilość, masa plastiku). Wszystkie wysłane przeze mnie próbki były pozbawione etykiet i informacji wskazującej na producenta lub markę produktu.

Próbka nie była jednolita, ale moim zdaniem w pełni reprezentatywna. Chodziło mi wówczas o jakikolwiek wynik, nawet mocno uśredniony. Tylko wynik o zerowej wartości mógł rozwiać moje podejrzenia. Prawdopodobnie, gdyby w badaniu wyszła zawartość BPA w ilości 0,00 mg/kg to moje śledztwo stanęłoby w miejscu.

Era plastiku

Wzrost ilości wykorzystywanych i potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych w produkcji przemysłowej jest wręcz przerażający.  Tylko w 2003 roku wyprodukowano 6 miliardów ton bisfenolu A. Dzięki temu związek ten zasłużył sobie na miano substancji o największej wielkości produkcji na świecie.

Cały rozdział zawiera

• Szkoła (prze)życia
Wynik analizy chemicznej
• Era plastiku

FORMAT PDF

WYSYŁKA 24h

TUTAJ WYCINEK