Katarzyna Karpa Swiderek

Opakowań oznaczonych nr 7 nigdy nie powinniśmy używać. Zawierają związki niebezpieczne dla zdrowia w tym BPA – czyli bisfenol A. Kategorycznie odradza się ich podgrzewania.

Share this: